עמוד ראשי: פוסטמודרניזם בקולנוע

 

פוסטמודרניזם בקולנוע

Postmodernism in Cinema

ספר בעריכת חיים כאלב

 

 

ספר זה מתמקד בהשתקפות תחושת העולם הפוסטמודרניסטית בקולנוע. ייצוגה הקולנועי נותן ביטוי קונקרטי להלכי רוח, שהתפשטו במעמקי החיים בתרבות המערב. ביקום הקולנועי מקבל המצב הפוסט-אידיאולוגי, שאליו נקלעה האנושות – או חלק ממנה – עם ההתפכחות מן האשליות שיצרו האידיאולוגיות המודרניסטיות, ביטוי מועצם. ההתרחשות שעל המסך מחדדת תחושת אובדן חזון והיעדר תכלית. באין מטאנרטיב המסביר את העבר, מציב פרויקט לעתיד ונותן משמעות להווה, שוררת במרחב המטאפיסי המעוצב בסרטים אווירה של אובדן דרך ודהומניזציה. מעל לכול, שוררת בו השלמה עם הקלקולים וקבלתם כדרכו של עולם, ללא אשליה שניתן לתקן אותם. ממילא הכול עובר וחולף והעולם הזה אינו פרוזדור לעולם הבא, אלא פרוזדור שאינו מוליך לשום מקום, פרוזדור שבינתיים אפשר להשתעשע בו, לאכול ולשתות, למכור ולקנות, להעמיד פנים ולשחק, בעיקר לשחק כי הכול משחק – משחק פוסטמודרניסטי.

 

המימוש הקולנועי פועל ברמה טרום-דיבורית, ישירה ומוחשית וכך נותן ביטוי ייחודי לתחושת העולם הפוסטמודרניסטית, מעצים אותה ויוצר על המסך תרכיז חוויתי מהפנט, שאינו אפשרי במציאות החוץ קולנועית. תרכיז זה לא רק מבטא, אלא גם מגביר ומפיץ את תחושת העולם הפוסטמודרניסטית בעולם.

 

ד"ר חיים כלב הוא תיאורטיקן ויוצר סרטים. תובנותיו לגבי השתקפות הפוסטמודרניזם בקולנוע הן פרי חיכוך מוחות עם דורות של תלמידים באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת חיפה.

בין פרסומיו הספר זרם התודעה בקולנוע של אלן רנה והספר מבע קולנועי(250 עמודים)

 

ניתן לרכוש את הספר בסינמטק תל-אביב (דוכן סרטי ליאור)

בחנויות אקדמון, דיונון, תולעת ספרים וספר לכל (אתר bookme)

וכן באתר של צומת ספרים Booknet


 

תוכן העניינים

 

מבוא   7

קץ החזון בסרט "בלייד ראנר"   15

חיים כאלב

 

·   מרחב התרחשות דיסטופי

·   אנטי מודל של "הקולנוע האפל"

·   פאסטיש אינטרטקסטואלי

·   פוסטמודרניזם כזיקנה

·   הרפליקנטים כמטפוריים לבני אדם ללא מטא-נרטיב

 ·  ערגה לחזון

·   חזותיות במקום חזון

·   פרנויה פוסטמודרניסטית

 

אנושות ללא תוחלת בסרטים "דוגוויל" ו-"מנדרליי   41

דוד הד

 

·   מרחב פלקאטי כזירת ניסוי בבני אדם

·   עירוב מדיומאלי

·   תהייה על מהותו ותפקודו של כוח

·   חירות לכאורה

·   כשל הנסיין וכשל הניסוי

·   ויתור על חירות ודמוקרטיה

 

משחק אינטרטקסטואלי בסרט "מלחמה ואהבה"    63

יפה כאלב

 

·  משחק בכרונוטפים

·  מארג של טקסטים כדינאמיקה נרטיבית

·  משחק בטקסטים ספרותיים

·  משחק בטקסטים קולנועיים

·  משחק בטקסטים פילוסופיים

·  ייחודה של אינטרטקסטואליות פוסטמודרניסטית

 

המציאות כמשחק רב-שכבתי בסרט "אקזיסטנז"   93 

יואב בן דב

 

·  מהי המציאות?

·  חוקי המשחק 

·  טכנולוגיה אורגנית

·  אינטימיות ומיגדר

·  סובייקט ורצון חופשי

·  מציאות המשתמש

·  אידיאולוגיות ומטא-נרטיבים כמשחק מבין אינספור משחקים

 

חיים במלכודת נרטיב בסרט "המופע של טרומן"   123

חיים כאלב

 

·  הפרמטר המטפורי

·  חרושת הסימולקרה

·  האתוס הקפיטליסטי כמנוע של סימולקרה

·  מודעות רפלקסיבית

·  מודעות פוסטמודרניסטית

 

פוסטמודרניזם כהתקף אוטואימוני בסרט "ברזיל"   145

חיים כאלב

 

· עירוב משטרים

· חג המולד כמפגן פוסטמודרניסטי

· נתק בין סימן למסומן

· גרוטסקה בביורוקרטיה הפוסמודרניסטית

 ·מפלצת ענקית עם "ראש קטן"

· התקף אוטואימוני

· הבחירה בשיר "ברזיל" כשם הסרט

 

גסטרונומיה רב תרבותית בסרט "החגיגה של בבט"    171

זיוה שמיר

 

· דינאמיקה רב תרבותית

· ייחוד ושוֹנוּת כנגד "כור היתוך" מודרניסטי      

· מהפך מגדרי

· קריסת גבולות בין נקלה לנשגב

 

קיטש שיצא מן הארון בסרטים "קיקה" ו-"דבר אליה"    183

יפה כאלב

 

· דהומניזציה וקיטש

· רפלקסיביות וקיטש

· טקסטואליזציה של המציאות

· דקונסטרוקציה במלכוד הומניסטי

· דקונסטרוקציה של הבינאריות המיגדרית

 

פריצת גבולות בין מציאות לבידיון בסרט "זליג"    209 

יפה כאלב

 

· ערעור הגבולות בין מציאות לבידיון

· זליגיזם כריאליזציה של מטאפורה 

· תשליל אינטרטקסטואלי

· תשליל מציאות ובידיון

· תשליל הסובייקט האוטונומי 

 ·תשליל מיתוס הכוכב

· האחר כתשליל של האזרח

· תשאול וקעקוע של תרבות המערב

 

ריאליזציה של דיאלוגיזם בסרט "שושנת קהיר הסגולה"     225

יפה כאלב

 

· ריאליזציה של דיאלוגיזם בין דמויות בידיוניות לדמויות במציאות

· מפגש בין כרונוטופים

· דיאלוגיזם בין דמויות ניאו-ריאליסטיות לדמויות מן הקומדיה הרומנטית

· דיאלוגיזם רפלקסיבי בין הצופה לדמויות

 

ביבליוגרפיה נבחרת      245

 

אודות המחברים     249

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ניתן לרכוש את הספר בחנויות אקדמון, דיונון ותולעת ספרים כן באתר של צומת ספרים Booknet